KONTAKT

Order-Kundservice                        
RT Information AB                      
                 
tel: 08-4117411                       
E-post:
info@rtinformation.se

Om Bris

Julkort för välgörenhet.

Några julkort.

Och en omtanke som gör skillnad.                                                                            

För de Allt för många barn väntar på julen med en hård knut i magen. Medan vi andra längtar efter frid och gemenskap. Det finns barn som vet att mamma och pappa kommer att dricka så mycket under julen att de kommer att bråka och slåss. Det finns barn som inte har en enda vuxen att prata med när de mår dåligt.

Därför finns BRIS. Till BRIS kan barn och unga ringa och mejla om allt när de behöver prata med en engagerad och närvarande vuxen. Inför julen är det extra ånga som ringer. Vi vet att ett samtal kan vara avgörande.

Förutom BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten finns dessutom Diskussionsforum, där barn och unga under översikt av en vuxen kan hjälpa och stödja varandra. Det är fantastiskt att se vilket engagemang och kraft det finns i barns- och ungas stöd!

God Jul!

BRIS bildades 1971 som en följd av ett uppmärksammat fall där en treårig flicka blev misshandlad till döds. Vårt mål är att förbättra barns och ungdomars villkor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om barns situation i Sverige idag. Kärnan i vår verksamhet är BRIS 116 111 och BRIS- mejlen dit barn och ungdomar kan vända sig anonymt och kostnadsfritt när de behöver stöd av en vuxen. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och all verksamhet bygger på frivilligt arbete och ekonomiskt stöd från företag och privatpersoner. Om du vill veta mer om BRIS, hur du kan bli medlem eller ge en gåva, besök oss på www.bris.se  Du kan också sätta in din gåva direkt på PG 90 15 04-1.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.